عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#الله جل و علا

الله جل و علا

یا رفیق من لا رفیق له
یا رفیق من لا رفیق له
یا حبیب الباکین.
یا حبیب الباکین.