عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#التجا

التجا

یابن الحسن: مرا هزار اُمید است و هر هزار تویی…
یابن الحسن: مرا هزار اُمید است و هر هزار تویی…
آمدم دنیا برای دیدنت یابن الحسن
آمدم دنیا برای دیدنت یابن الحسن
تا نیایی! گره از کارِ بشر وا نشود!
تا نیایی! گره از کارِ بشر وا نشود!