عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#اشبه الناس خَلقا خُلقا و منطقا برسول الله

پس زمینه موبایل : محمد رسول الله (ص)
پس زمینه موبایل : محمد رسول الله (ص)
یا علی اکبر علیه السلام
یا علی اکبر علیه السلام