عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#استوری حضرت عباس

استوری حضرت عباس

در مذهب ما قبله‌ نما عباس است
در مذهب ما قبله‌ نما عباس است