عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#استوری‌مذهبی

استوری‌مذهبی

دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
آقا عجیب دلم گرفته برایتان
آقا عجیب دلم گرفته برایتان
دل من فقط به حرم خوش است
دل من فقط به حرم خوش است
آقا نیامدی و رمضان هم تمام شد
آقا نیامدی و رمضان هم تمام شد
تایپوگرافی علی مع الحق والحق مع علی
تایپوگرافی علی مع الحق والحق مع علی
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
1
خدیجه همسر پیغمبر ام فاطمه‌ای
خدیجه همسر پیغمبر ام فاطمه‌ای
به تو از دور سلام
به تو از دور سلام
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش