عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ارحم الراحمین

ارحم الراحمین

باران رحمت
باران رحمت
وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
ارحم الراحمین
ارحم الراحمین