عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ارتش

ارتش

طرح ویژه :مراقب تحرکات خود باشند
طرح ویژه :مراقب تحرکات خود باشند
جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.
جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.
شهید بابایی
شهید بابایی