عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#اربعین کربلا

علاج دیده‌ی ما خاک آستان شماست
علاج دیده‌ی ما خاک آستان شماست
كربلا در كربلا می ماند، اگر زينب نبود
كربلا در كربلا می ماند، اگر زينب نبود
زائر کربلا حق شفاعت دارد
زائر کربلا حق شفاعت دارد
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
پوستر زیبای پیاده روی اربعین
پوستر زیبای پیاده روی اربعین
این گِدا بَهر زیارت نِگران اَست،حُسین …
این گِدا بَهر زیارت نِگران اَست،حُسین …
همه دارند به پابوسی تو می آیند
همه دارند به پابوسی تو می آیند