عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#اربعین و زیارت

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
همه دارند به پابوسی تو می آیند
همه دارند به پابوسی تو می آیند