عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#اربعین حسینی

اربعین حسینی

متن زیارت اربعین
متن زیارت اربعین
همه دارند به پابوسی تو می آیند
همه دارند به پابوسی تو می آیند
بنر اطلاع رسانی مراسم عزای حسینی
بنر اطلاع رسانی مراسم عزای حسینی
حسین بن علی(علیه السلام)
حسین بن علی(علیه السلام)
پوستر اربعین حسینی
پوستر اربعین حسینی
یا حسین شهید
یا حسین شهید
یا حسین بن علی ع
یا حسین بن علی ع