عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#اربعین جامانده ایم

کربلا رفته‌ها دلم تنگ است…
کربلا رفته‌ها دلم تنگ است…
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست