عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#احساس لذت در نماز

احساس لذت در نماز

شهید خرازی یک عارف بود
شهید خرازی یک عارف بود
إِنّی أَحِبُّ الصَّلاةَ
إِنّی أَحِبُّ الصَّلاةَ
واستعینو بالصبر و الصلوه
واستعینو بالصبر و الصلوه
حی علی الصلاه
حی علی الصلاه
پوستر  نماز با حضور قلب
پوستر نماز با حضور قلب
پوستر; فرزندم نماز شب بخوان
پوستر; فرزندم نماز شب بخوان