عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#االهم عجل لولیک الفرج

االهم عجل لولیک الفرج

دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
افطارمان در قدس خواهد بود
افطارمان در قدس خواهد بود
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
1
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
آقا بیا که دل هایمان بی قرار توست
آقا بیا که دل هایمان بی قرار توست
سلام آقای مهربانی
سلام آقای مهربانی
بنر اللهم عجل لولیک الفرج
بنر اللهم عجل لولیک الفرج
پوستر امام خامنه ای درباره اهمیت نماز
پوستر امام خامنه ای درباره اهمیت نماز
قائم آل محمد
قائم آل محمد
یا مهدی ادرکنی
یا مهدی ادرکنی
مهدی (عجل الله فرجه)
مهدی (عجل الله فرجه)
پوستر اللهم عجل لولیک الفرج
پوستر اللهم عجل لولیک الفرج
پوستر زیبای یا ابا صالح المهدی عج
پوستر زیبای یا ابا صالح المهدی عج
یا ابا صالح المهدی
یا ابا صالح المهدی
أينَ بقيّة اللهِ التي لا تخلو مِن العِترة الهادِيّة
أينَ بقيّة اللهِ التي لا تخلو مِن العِترة الهادِيّة
تا کی انتظار ….
تا کی انتظار ….
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
متی ترانا و نراک
متی ترانا و نراک
پوستر ولایت
پوستر ولایت
چشم انتظارت مینشینم تا بیائی …
چشم انتظارت مینشینم تا بیائی …