عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آیه

ایاک نعبد و ایاک نستعین
ایاک نعبد و ایاک نستعین