عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آیه ظهور

آیه ظهور

افطارمان در قدس خواهد بود
افطارمان در قدس خواهد بود
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
دارد زمان آمدنت دیر می‌شود …
1
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
تا قدس راهی نمانده …
تا قدس راهی نمانده …
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین