عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آیت الله بهجت

آیت الله بهجت

هر که خدا را یاد کند، خدا همنشین اوست
هر که خدا را یاد کند، خدا همنشین اوست
آیت الله بهجت(ره)
آیت الله بهجت(ره)
حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره)
حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره)
الـعـبـد
الـعـبـد
آیت الله بهجت:سبب غیبت امام زمان خود ما هستیم
آیت الله بهجت:سبب غیبت امام زمان خود ما هستیم
پوستر آیت الله العظمی بهجت
پوستر آیت الله العظمی بهجت
پوستر زیبای آیت الله العظمی بهجت
پوستر زیبای آیت الله العظمی بهجت
آیت الله العظمی بهجت رحمه الله
آیت الله العظمی بهجت رحمه الله