عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آیت‌الله‌بهجت

آیت‌الله‌بهجت

هر که خدا را یاد کند، خدا همنشین اوست
هر که خدا را یاد کند، خدا همنشین اوست