عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آیات قرآن

آیات قرآن

پوستر ماه مبارک رمضان
پوستر ماه مبارک رمضان
وان یکاد
وان یکاد
پوستر: تایپو گرافی سوره اخلاص
پوستر: تایپو گرافی سوره اخلاص
اینفوگرافیک  قرآن بخوانیم
اینفوگرافیک قرآن بخوانیم
قرآن جیبی
قرآن جیبی
و ابتغوا الیه الوسیله
و ابتغوا الیه الوسیله
پوستر ماه مبارک رمضان
پوستر ماه مبارک رمضان
1
فی الظلمات الی النور
فی الظلمات الی النور
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
کل شیء هالک الا وجهه
کل شیء هالک الا وجهه
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
پوستر سوره الکوثر
پوستر سوره الکوثر
طرح گرافیکی چهار قل
طرح گرافیکی چهار قل
پوستر  انا اعطیناک الکوثر
پوستر انا اعطیناک الکوثر
تصویر قرآنی: کلمه الله هی العلیا
تصویر قرآنی: کلمه الله هی العلیا
پوستر بسم الله الرحمن الرحیم  اذکروا الله ذکرا کثیرا
پوستر بسم الله الرحمن الرحیم اذکروا الله ذکرا کثیرا
اینفوگرافیک قرآن بخوانیم
اینفوگرافیک قرآن بخوانیم
آیه تطهیر
آیه تطهیر
پوستر زیبای سوره توحید
پوستر زیبای سوره توحید
الیس الله بکاف عبده
الیس الله بکاف عبده