عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آزادی سازی خرمشهر

آزادی سازی خرمشهر

خرمشهر، شهر خون آزاد شد…
خرمشهر، شهر خون آزاد شد…
سردار شهید محمد علی جهان آرا
سردار شهید محمد علی جهان آرا