عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آزادسازی خرمشهر

آزادسازی خرمشهر

خرمشهر را خدا آزاد کرد …
خرمشهر را خدا آزاد کرد …