عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#آثار استاد روح الامین

عرش بر زمین افتاد …
عرش بر زمین افتاد …
السلام علی الرضیع الصغیر
السلام علی الرضیع الصغیر
وداع با زهرا علیها السلام
وداع با زهرا علیها السلام
نقاشی “خرابه شام”
نقاشی “خرابه شام”