یک جهان منتقمت خواهد بود

شهید سلیمانی چهره بین‌المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت، خونخواه او هستند.

https://sojud.ir/?p=15726
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات