یا مهدی ادرکنی

پوستر زیبای یامهدی ادرکنی

https://sojud.ir/?p=13996
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات