یا فاطمه اشفی لی فی الجنة

پس‌زمینه زیبای حرم حضرت معصومه

https://sojud.ir/?p=14448
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات