یا صادق آل محمد

پوستر شهادت انام صادق علیه‌السلام ، رییس مذهب جعفری

https://sojud.ir/?p=14404
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات