یا حیدر کرار زند نقش بزدوی…

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات