گفتم که بمیرم دگران یاد بگیرند . . .

دیروز کسی پیش کسی نام تو را برد
گفتم که بمیرم دگران یاد بگیرند . . .

https://sojud.ir/?p=13744
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات