که ایستاده بمیرم به احترام علـــــی

قسم به وعده شیرین من یموت یرنی
که ایستاده بمیرم به احترام علـــــی

https://sojud.ir/?p=15577
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات