چون عشق حرم باشید، سهل است بیابان‌ها

پوستر و استوری مخصوص پیاده روی اربعین

https://sojud.ir/?p=15185
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات