پیروزی نهایی ملت فلسطین

کاری از بصیر گرافیک

https://sojud.ir/?p=14263
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات