پوستر ۸ شوال: بشکند دستی که ویران کرد این گلخانه را …

بشکند دستی که ویران کرد این گلخانه را
در عزا بنشاند او ، شمع و گل و پروانه را

هشتم شوال سالروز تخریب مزار ائمه بقیع (علیهم السلام) به دستور وهابیون آل سعود

دانلود در اندازه اصلی