پوستر یا زینب الکبری علیها السلام

وفات حضرت زینب (س)

https://sojud.ir/?p=13664
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات