پوستر هشتم شوال سالروز تخریب بقیع

پوستر هشتم شوال سالروز تخریب بقیع

https://sojud.ir/?p=14376
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات