پوستر نام مبارک حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ع)

پوستر نام مبارک حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ع)

https://sojud.ir/?p=15501
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات