پوستر فاطمیه: مادر هر کاری کند بچه ها یاد می‌گیرند

مادر هر کاری کند بچه ها یاد می‌گیرند، مثلا اگر شهید شود…

? السَّلامُ عَلَيكِ يا فاطمةَ الزَهراء يا بِنتَ رسولِ الله السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الصِّدِّيقَةُ الشَّهِيدَة

https://sojud.ir/?p=15782
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات