پوستر علمدار نیامد

شهید حاج قاسم سلیمانی
اثر استاد ذاکری

https://sojud.ir/?p=15728
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات