پوستر شهید سلیمانی در کنار رهبر انقلاب

خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید…

https://sojud.ir/?p=16571
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات