پوستر شهید حججی

معجزه یعنی همین که در میان روضه‌ات
هر که گریان میشود تا خانه خندان میرود…

https://sojud.ir/?p=14709
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات