پوستر شهادت امام صادق (ع)

پوسترر شهادت امام صادق (ع)

https://sojud.ir/?p=14431
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات