پوستر سالروز تخریب بقیع

کارمان می شود حرم سازی
تحت فرمان حضرت مهدی
پا بگیرد برای مادر هم
یک حرم با نظارت مهدی‌

دانلود در اندازه اصلی