پوستر سالروز تخریب بقیع

کارمان می شود حرم سازی
تحت فرمان حضرت مهدی
پا بگیرد برای مادر هم
یک حرم با نظارت مهدی‌

https://sojud.ir/?p=14389
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات