پوستر زیبای عید غدیر: علی ولی الله

پوستر زیبای عید غدیر: علی ولی الله

https://sojud.ir/?p=13463
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات