پوستر با کیفیت شهادت امام جواد

امام جواد ع:
به تاخیر انداختن توبه،خودفریبی و طولانی کردن آن سرگردانی.
تحف العقول،ص 456

https://sojud.ir/?p=14540
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات