پوستر اطلاع رسانی عید غدیر

بنر باکیفیت مخصوص اطلاع رسانی عید غدیر خم

https://sojud.ir/?p=14518
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات