پشت به پشت و صف شکن

اثر جدید استاد روح الامین از اقدام امام حسین علیه السام و حضرت عباس علیه السلام برا تامین آب در روز عاشورا

پشت به پشت و صف شکن
کیست حریف تن به تن

https://sojud.ir/?p=16453
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات