پس زمینه موبایل : محمد رسول الله (ص)

پس زمینه مخصوص موبایل و استوری
محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

https://sojud.ir/?p=15522
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات