وقتی دلت گرفت، فابک للحسین

وقتے دلت گرفت
فقط فابڪ للحسینه

نوڪر
به روضہ ے
شہ عطشان دلش خوش است…

https://sojud.ir/?p=15517
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات