وقبره فی قلوب من والاه

قبر او در قلوب همه‌کسانی است که او را دوست دارند
شیعه والپیپرز

https://sojud.ir/?p=13929
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات