والپیپر شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس

مانند حبیب عربی دل عجمی کن ‌
در عشق نپرسند عرب را وعجم را‌
#علیرضا_قزوه‌

https://sojud.ir/?p=16001
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات