والپیپر با کیفیت حضرت آیت الله خامنه ای

خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود…

https://sojud.ir/?p=14354
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات