والپیپر با کیفیت امام خامنه ای

مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام مِی
کی ز سرم برون شود یک نفس آرزوی تو . . .

دانلود در اندازه اصلی